Home

help3.0

Schuldenproblematiek in Nederland

In Nederland hebben bijna 2 miljoen huishoudens een benarde financiële positie, zij hebben schulden en achterstanden en een deel van deze mensen komt daar niet zelfstandig uit. De constante dreiging van incassobureau's en deurwaarders maakt dat deze mensen dichtslaan en zich ziek en depressief voelen en dit werkt door op de werkvloer. Het Nibud heeft berekend dat de schuldenproblematiek in Nederland bijna 11 miljard per jaar kost.

Het probleem ligt in de structuur van banken en kredietverstrekkers, de grootste schuldeisers van deze groep mensen. Banken worden gedwongen kapitaal aan te houden voor leningen die een achterstand vertonen, dit kapitaal kan dus niet "aan het werk" worden gezet (uitgeleend bijvoorbeeld). Dit kost een bank veel geld. Door snel afscheid te nemen van de klant kan de bank de impact reduceren. Hoewel dit sociaal niet wenselijk is, moeten we ons realiseren dan banken hiertoe gedwongen worden door de Bazelse akkoorden én, wellicht nog belangrijker, banken zijn commerciële instellingen en zij zullen derhalve altijd proberen de winst te maximaliseren. Dit kunnen wij hen niet kwalijk nemen.

 

Hoe moeten we dan omgaan met de klanten die een meer sociale aanpak nodig hebben?

OneLoan heeft de oplossing. De aanpak is als volgt: 

1

Schulden herstructureren

Door de schulden te herstructureren wordt de druk van de ketel gehaald en kan worden gekeken naar een lange termijn oplossing. Alle leningen, schulden en achterstanden worden overgesloten in een OneLoan. Deze aflopende lening is aangepast aan de financiële situatie zodat de lening betaalbaar is.

2

Grondoorzaken aanpakken

Als iemand een achterstand heeft, dan heeft dat meestal met een van de twee volgende oorzaken te maken; óf iemand is zijn baan kwijt óf iemand heeft moeite om met geld om te gaan. Gelukkig zijn beide oorzaken goed aan te pakken. Door het uitvoeren van stap 1 wordt de rust en het overzicht gecreëerd waardoor het zin heeft om de oorzaken aan te pakken met coaching.

3

In contact blijven

Nadat stappen 1 en 2 zijn doorlopen is het noodzakelijk om goed in contact te blijven met de klant. In tegenstelling tot wat banken denken is de situatie van de klant onderhevig aan verandering. De financiële situatie van nu hoeft niet de situatie over 10 jaar te zijn. Blijf met elkaar praten, dat is de basis voor elke goede relatie!