Oneloan en de SDG-doelen

Oneloan en Sustainable Development Goals

Hoe Oneloan een bijdrage levert!

Eind september 2015 is er door de Verenigde Naties een nieuwe mondiale agenda aangenomen die een eind moet maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering: De 17 Sustainable Development Goals (SDG). Hier lichten wij toe hoe Oneloan met haar inzet bijdraagt aan de SDG. Wij dragen bij aan de volgende SDG-doelen:

Doel 1: Geen armoede
Oneloan ondersteund mensen zelf uit hun schuldenpositie te komen. Daarbij helpt Oneloan onze klanten financieel zelfstandig en weerbaar te worden, waardoor zij uit de schulden blijven.

Doel 2: Goede gezondheid en welzijn
Het hebben van schulden, zo is wetenschappelijk bewezen, leidt tot stress en daarmee tot minder welbevinden en zelfs tot (fysieke) gezondheidsklachten. Door de Oneloan-methode verminderd die stress significant (dit meten wij ook, hierover later meer). Hiermee neemt de gezondheid en het welbevinden toe.

Doel 8: Eerlijk werk en economische groei
Schulden zijn op twee niveaus een belasting, voor het individu en macro-economisch. Iemand met geldstress zal privé en zakelijk niet optimaal functioneren. Door de Oneloan-methode ontstaat er mentale rust, zodat alle talenten zich goed kunnen ontwikkelen. Daarnaast kost een huishouden met schulden de maatschappij gemiddeld ca. €11.000,= per jaar. Oneloan kan significante bijdrage leveren aan de reductie van deze (maatschappelijke) kosten. Bovendien, financieel duurzaam weerbare personen betalen alle rekeningen en dat draagt eveneens bij aan een duurzame ontwikkeling van de samenleving.

Doel 10: Ongelijkheid verminderen
De (vaak gevoelde) uitzichtloze situatie met een grote schuldenlast leidt al tot gevoelde ongelijkheid, maar die is er natuurlijk ook echt. Mensen met schulden betalen veel te veel voor die schulden. Bij incassotrajecten bedragen de extra lasten 151% bovenop de vordering (de schuld). Dit vergroot de ongelijkheid. Zodra de schulden en achterstanden aangepakt en opgelost zijn, verminderd de ongelijkheid. Zeker omdat er bij onze aanpak ook gewerkt kan worden aan verbetering van de economische situatie (beter werk).

Doel 11: Duurzame steden en gemeenschappen
Duurzame samenlevingen zijn stabiel; schulden werken destabiliserend of in grote aantallen zelfs ontwrichtend, voor een samenleving.  

Doel 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken
OneLoan werkt voor haar oplossing niet alleen. Wij werken daartoe samen met uiteenlopende partners, zoals bedrijfsleven (werkgevers, maar ook met schuldeisers), de wetenschap, overheden, maatschappelijke organisaties.

Of u nu een groot bedrijf vertegenwoordigd, zelf geldstress heeft of schuldeiser bent, wilt u meer weten over Oneloan en hoe wij met elkaar kunnen werken aan een mooiere wereld!?
Mail ons op info@oneloan.nl en vraag een vrijblijvend gesprek aan.