Waarom Oneloan

 

Oneloan is:

– Eenvoudig,
– I
ntegraal; en
– G
ericht op u, onze klant!

Oneloan hanteert een eenvoudige én integrale aanpak bij schulden die problematisch dreigen te worden en die gebaseerd is op bewezen wetenschappelijke inzichten!

Wij zijn gericht op u, onze klant. Onze inzet is om uiteindelijk iedereen schuldenvrij te hebben, zonder problematische schulden dus. Daarmee maken wij het leven van allereerst onze klant beter, maar ook van de schuldeisers! Ook maken wij maatschappelijke impact door het verlagen van maatschappelijke lasten. En uw eerste contactmoment is altijd gratis en geheel vrijblijvend! Contact.

Sociaal ondernemen
Doordat wij onze impact centraal stellen, zijn wij 
Social Enterprise geworden. Wij moeten een gezond en zelfstandig bedrijfsmodel hebben om onze klanten duurzaam te blijven helpen. Echter alle winst die wij eventueel maken, gaat terug naar onze klant, de dienstverlening of wordt geïnvesteerd in ons doel: een wereld zonder schulden! Daarvoor hebben wij de stichting Breek de Schulden (i.o.).

Voor de Regio Kennemerland, hebben wij een SROI-Badge verkregen. SROI staat voor Social Return on Investment. Social Return betekent ‘iets teruggeven aan de samenleving’.”
Op het Kennemerinkoopplatform kunnen bedrijven die een SROI-verplichting hebben, mogelijk deze verplichting te vervullen door in te kopen bij een van de bedrijven die een SROI-badge hebben. Oneloan heeft die SROI-badge verkregen omdat wij impact maken.

Het Kennemer Inkoop Platform is er voor bedrijven die een SROI-verplichting hebben in de gemeenten Haarlem, Heemstede, Bloemendaal, Zandvoort, Velsen en Beverwijk.

Oneloan is ook vertegenwoordigd op Buy Social, een partnernetwerk dat nastreeft dat maatschappelijk inkopen de norm wordt.

De Mensen achter Oneloan.

 

Oneloan bestaat uit een kernteam van vier mensen, een flexibele schil van ongeveer 13 mensen en heeft een onafhankelijke Raad van Advies.
Hier stellen wij twee van de vier mensen uit het kernteam voor:

Lex Houterman is algemeen directeur van Oneloan. Lex heeft meer dan 15 jaar bestuurservaring bij een grotere kredietinstelling. Lex is al vrij snel na het eerste idee betrokken bij Oneloan en de ontwikkeling ervan. 

Zijn credo is: “Een organisatie kan het beste by design simpel zijn”  

Dimitri Arpad is manager Oneloan-Zakelijk en is één van de mede-oprichters van Oneloan. Hij is zelf sinds 2013 ondernemer en altijd op gebied van maatschappelijke impact. Hij is de verbinder van onze social impact missie naar werkgevers, ondernemers en gemeenten.
Dimitri heeft in zijn kinderjaren ervaren hoe het is om met geldstress te leven.
“Doordat mijn moeder nooit bezweken is aan geldstress, heb ik mogelijkheden gekregen in het leven. Met Oneloan kan ik iets teruggeven.” 

 

Raad van Advies
Oneloan wordt door een onafhankelijke Raad van Advies gevraagd en ongevraagd geadviseerd over alle zaken aangaande de bedrijfsvoering, ethiek en andere aangelegenheden. Prof. dr. Alexander Rinnooy Kan is voorzitter van deze Raad van Advies, een functie die hij onbezoldigd vervuld.  

Ontstaansgeschiedenis
Oneloan is in 2015 ontstaan uit onze praktijkervaring op een bijzonder beheer afdeling bij een Nederlandse grootbank. Ondanks goedbedoelde pogingen van de bank kwam er voor veel klanten in nood geen echte oplossing. Wij hebben ons verdiept in deze materie en ontdekt dat het anders kan. Hierdoor is Oneloan ontstaan, om mensen écht te kunnen helpen.

In de jaren daarna hebben wij de Oneloan-methode ontwikkeld. Deze methode bestaat uit een aantal opeenvolgende stappen die in combinatie met elkaar resulteren in financiële weerbaarheid. De methode is gebaseerd op diverse bewezen wetenschappelijke onderzoeken en is beredeneerd vanuit de mens.

In ons team zitten ook ervaringsdeskundigen die zelf opgegroeid zijn met geldstress. Wij zijn dus én vakinhoudelijk gemotiveerd én worden ook gedreven door onze persoonlijke ervaringen om duurzame verandering teweeg te brengen.

Van idee in 2015 naar sociale kredietverstrekker in 2022.
Nadat wij in het kernteam en met onze Raad van Advies gewerkt hebben aan het solide systeem, hebben wij in december 2021 onze AFM vergunning verkregen. In september 2022 hebben wij onze eerste klant verwelkomt.

Al onze medewerkers zijn WFT Consumptief (Wet Financieel Toezicht) geschoold, ook al is daar niet perse de wettelijke verplichting toe. Wij doen dit, omdat wij de hoogste standaard nastreven voor de dienstverlening die wij u bieden.

In al die tijd, van eerste idee tot nu, hebben onze weg diverse mensen en partijen zich aangesloten om onze ambitie te ondersteunen. Onze juridische partner is bijvoorbeeld Loyens & Loeff. Naast de grote instellingen hebben wij verschillende wetenschappers, budget coaches, mensen uit de HRM-wereld (o.a. Vitalics) en mensen uit de financiële sector, aan ons weten te binden.

Het enorme probleem van financiële stress, moeten we immers samen oplossen.