Waarom Oneloan voor bedrijven?

Allereerst biedt Oneloan voor uw organisatie een mogelijkheid om u als bedrijf echt te richten op uw organisatie en niet op de financiële problemen van uw medewerkers, klanten of zelfs inwoners. Wij hebben geen ingewikkelde abonnementsvormen of ingewikkelde puntensystemen met verborgen kosten! U bepaalt als organisatie zelf hoe u de samenwerking wenst in te richten en wij doen de rest voor u! 

Ook hier geldt: eenvoudig, integraal en gericht op de klant (en opdrachtgever). 

Waarom Oneloan Zakelijk? 

Oneloan richt zich op mensen met financiële stress. Vanuit onze integrale aanpak zien wij dat financiële problemen effecten heeft op diverse niveau’s van onze samenleving: 

1- Op het niveau van de mensen zelf, die financiële stress ervaren; 

2- Op het niveau van de samenleving, die samen de lasten dragen voor de kosten van de (gemeentelijke) hulptrajecten. Hieronder zitten niet alleen de kosten van de hulp zel, maar ook de afschrijvingen die bedrijven en organisaties hebben op de openstaande vorderingen (minnelijke of wettelijke kwijtschelding van schulden); en

3- Op het niveau van zakelijke organisaties, die de (maandelijkse) facturen niet meer betaald zien worden en hierdoor eerst extra kosten voor maken voor de incassotrajecten en vervolgens vaak (veel) moeten afschrijven op die vorderingen. 

Daarnaast hebben leden van een huishouden verschillende rollen, zoals die van werknemer, consument en een burger. Vanuit ieder van deze rollen wordt de financiële gezondheid beïnvloed. 

Met die twee ‘facts-of-live’ heeft Oneloan ook Oneloan Zakelijk in het leven geroepen. Zo kunnen wij én voor de mens én voor de maatschappij én voor de bedrijven een duurzame oplossing vinden voor de effecten die financiële stress heeft. 

Met Oneloan als partner bent u verzekerd van goede zorg voor uw klant, uw werknemer of inwoner van uw gemeente. Iedereen is er verantwoordelijk voor om goed voor elkaar te zorgen, maar we zijn niet allemaal experts op het gebied van persoonlijke financiën. Oneloan is dat wel.

Laten we daarom vrijblijvend kennis met elkaar maken. Contact