Geldstress en schaamte; wat kunt u als werkgever!? (2)

Laat schaamte geen belemmering zijn! (2)

N.a.v. ons vorige nieuwsbericht, ontvingen wij veel (directe) berichten en vragen over dit probleem. Het betrof, naast de vraag of we een afspraak konden maken, grofweg twee categorieën vragen:

1-     Wij hebben al iets geregeld, waarom zouden we nog met Oneloan iets moeten?
2-    Wij hebben nog niets geregeld, maar hoe kan ik, wetende dat er veel schaamte is en het probleem niet snel bespreekbaar is, toch signalen
opvangen dat iemand geldstress heeft?

Mooie vragen! In dit artikel gaan we in op de eerste vraag.

Heel mooi als u als werkgever al iets geregeld heeft en in de meeste gevallen betekent dat coaching. Een mooi instrument, indien de schulden overzichtelijk zijn. Bij geldstress echter zal, alle goede bedoelingen ten spijt, coaching geen of nauwelijks effect hebben. Vraag je als werkgever daarbij eens het volgende af:

– Weet je hoeveel mensen gebruik maken van de dienst?;

– Wat is de betaalstructuur; betreft het een prijs per medewerker, of per medewerker die gebruik maakt van de dienst?

– Welke resultaten krijgt u maandelijks, per kwartaal of jaarlijks gerapporteerd van de partij waar u mee werkt? En, is daarbij ook voldoende voortgang te zien?

Allereerst kan Oneloan ook goed naast uw bestaande coaching aanbod in de keten functioneren. Doordat wij in de eerste stap van de Oneloan-methode aantoonbaar het stressniveau verlagen, kan de bestaande coaching immers veel effectiever worden. Immers de blokkade die door de stress veroorzaakt wordt is verdwenen; er is anders gezegd mentale ruimte ontstaan.

Doordat Oneloan voor u als werkgever geen -dure- abonnementsvormen kent, hoeft het ook niet eens perse meer geld te kosten. U maakt eenmalige maatwerkafspraken met Oneloan, over hoe u betrokken wilt zijn als werkgever, waarbij de daadwerkelijk geboden hulp centraal staat. Dus als er al kosten voor de werkgever zijn, dan zijn die er alleen indien er hulp afgenomen wordt! Bij Oneloan krijgt u als werkgever op basis van die maatwerkafspraken periodiek voortgangsrapportages, die onderbouwd zijn en zult u daadwerkelijk progressie zien.

Verder is Oneloan specialist op het gebied van financiële weerbaarheid. De medewerker kan, net als bij de ‘reguliere’ arbodienst, direct bij ons terecht. Doordat uw medewerker niet eerst met de werkgever over de geldstress hoeft te spreken, is de drempel om het probleem van schulden te bespreken minder hoog. Om die drempel nog verder te verlagen, maken wij ook graag in overleg met u als werkgever een voorlichtingscampagne om het probleem beter bespreekbaar te maken. Hierdoor zullen meer medewerkers hun problemen durven te bespreken: Laat schaamte geen drempel zijn!

En wij kunnen altijd geheel vrijblijvend een afspraak maken om met elkaar te verkennen hoe Oneloan voor uw organisatie en in uw specifieke situatie van dienst kan zijn. Neem vrijblijvend contact op met: Dimitri Arpad, manager Oneloan-Zakelijk, E dimitri.arpad@oneloan.nl