Voor wie is Oneloan?

Oneloan zakelijk is in het bijzonder voor:

Werkgevers

Grote kans dat u een medewerker met geldstress heeft. Of net als ca. 500.000 andere werkgevers, een verzoek tot loonbeslag ontvangt of al eens heeft ontvangen. Of herkent u de situatie waarbij een medewerker aanzienlijk minder presteert dan normaal, afwezig lijkt, ineens wat vaker ziek is, maar niet spreekt over zijn of haar problemen?

Grote kans dat er veel financiële stress achter de schermen aanwezig is.

Wellicht heeft u ook al een partij die mensen met geldstress belooft te helpen, bijvoorbeeld een budgetcoach. Echter, bij mensen met geldstress slaat coaching niet of verminder goed aan, omdat het oerbrein actief is en de werking van de prefrontale Cortex belemmerd (waar gedrag en leervermogen zich bevindt).

Anders gezegd: U heeft gegarandeerd medewerkers met geldstress en u wilt er graag echt zijn voor uw medewerker, maar weet niet precies hoe deze situatie opgelost kan worden. Door met Oneloan samen te werken wordt uw medewerker weer financieel weerbaar en kan zich weer richten op het werk. Contact

Schaamte & vertrouwelijkheid.
Op het probleem van geldstress rust veel schaamte. Dit probleem bespreekt men liever niet direct met de eigen werkgever, door gevreesde oordelen over die financiële situatie waarin hij of zij zich bevindt en mogelijke effecten op de arbeidsrelatie (al dan niet terecht). Hierdoor blijft een groot deel van de problemen zelfs voor u als werkgever verborgen.

Met Oneloan als financiële arbodienst biedt u een loket waar alle medewerkers in vertrouwen zonder drempel hun verhaal kunnen doen. Om de drempel verder te verlagen, maken wij graag samen met de opdrachtgever een voorlichtingscampagne, die aansluit op de bestaande communicatiemiddelen die de organisatie al hanteert.
Schaamte moet geen belemmering zijn, de schulden aan te pakken.

Wij komen graag geheel vrijblijvend bij u langs om de samenwerkingsvormen met u te bespreken; want Oneloan biedt maatwerk waarin u zelf de mate van actieve betrokkenheid bij uw medewerkers kunt bepalen. Contact

Verzoek tot Loonbeslag!
Ontvangt u nu een verzoek tot loonbeslag!?
Neem direct contact met ons op; ook als u nog niet met Oneloan samenwerkt!
Samen met u, de betreffende medewerker bekijken of wij de uw medewerker direct én beter kunnen helpen! Contact

Bedrijven

Heeft u een product of dienst waarvoor (terugkerende, bijvoorbeeld maandelijkse ) betalingsafspraken gelden met je klanten? Dan heeft u ze vast ook: klanten die -vaak ineens- hun betaalafspraken niet meer nakomen. 

Een klant die niet betaald, is niet perse een slechte klant. De klant kan misschien simpelweg niet betalen, deze heeft een financieel probleem. Toch betekent dat voor jouw bedrijf meer kosten aan debiteurenbeheer en afhankelijk van de omvang van de openstaande vorderingen, kan het ook leiden tot een financieel risico voor het bedrijf zelf.

Nu kun je als bedrijf die vordering uit handen geven aan een deurwaarder, maar daarmee helpt u uw klant eigenlijk niet en daarmee uiteindelijk uw bedrijf ook niet. De klant blijft immers problematisch, waardoor ook een volgende rekening niet automatisch betaald wordt. Bovendien wanneer krijgt u (een deel) van uw vordering nu wél betaald? 

Met Oneloan als partner, kunt u uw klant doorverwijzen en kunnen wij met uw klant breder kijken dan alleen uw vordering. Als Oneloan hen hulp kan aanbieden, worden uw klanten duurzaam geholpen, daardoor zijn zij ook voor u direct beter betalende klanten!  

Sociale incasso 2.0 zeg maar:
nog een stuk duurzamer voor uw bedrijf
én voor uw klant! 

 

Wij komen graag eens bij u langs om vrijblijvend de mogelijkheden nader te bespreken. Neem voor het maken van een afspraak contact met ons op. 

Gemeenten

Sinds 1 januari 2021 heeft iedere gemeente de plicht om vroegsignalering van financiële problemen bij haar inwoners te ontvangen én te verwerken. Het doel van die wet is om inwoners met problematische schulden zo vroeg mogelijk in beeld hebben én te helpen
om zo erger te voorkomen. 

Tref je als gemeente vanuit de vroegsignalering een situatie aan die wel problematisch is, maar nog niet voor gemeentelijke (minnelijke of wettelijke) hulp in aanmerking komt? 

Dan kan u als samenwerkende gemeente met Oneloan uw inwoner mogelijk wel al een duurzame oplossing bieden. Hiermee wordt erger voorkomen. 

Samenwerking op diverse niveau’s
Oneloan maakt graag afspraken over hoe de samenwerking eruit kan zien. Indien de gemeente ook voor deze groep inwoners een stap extra wenst te doen, dan kan de ondersteuning vanuit Oneloan en de gemeente tegen hele gunstige leenvoorwaarden, waardoor de slagingskans verder vergroot wordt. 

 

Nieuwsgierig!?
Neem dan contact met ons op. 

Wij komen graag eens bij u langs voor een vrijblijvend gesprek.